Möten 2018

Styrelsemöte den 12 feb 2018

Styrelsemöte i båtklubben ODEN

Plats: Löckna

Tid: Måndagen den 12:e februari 2018 kl 19:00

Närvarande: Dan Johansson, Mats Rubin, Daniel Rubin, och Björn Svensgård.

 

  1. Mötet öppnades av Dan Johansson som därefter valdes som mötesordförande.
  2. Mats Rubin valdes att justera protokollet.
  3. Föregående mötesprotokoll genomlästes.
  4. Post och rapporter. Inkommen post gicks igenom.
  5. Ekonomin. Det ekonomiska läget redovisades av kassören.
  1. Läget i båthamnen. Båthamnen var fullbelagd i fjol. Kassan är  mycket stabil nu och det diskuterades om vi ska dra ner el till hamnen eller satsa på att ersätta träbryggorna med betongbryggor.
  2. Utprickningen. Björn meddelar att utprickningen har haltat i år och att han vill avgå i gruppen.
  3. Medlemmar 2017 har varit 97 st.
  4. Verksamhets; förvaltnings; och revisionsberättelser. Ett förslag till verksamhetsberättelse diskuterades och punkter som ska ingå bestämdes. Björn skriver ut den och tar med den till årsmötet. Mats ombesörjer revision av räkenskaperna och redovisning av ekonomin.

10. Information från BFBK. Organisationen av utprickningsverksamheten diskuterades.

11. Sjökort. Sjökort kan beställas av Ola Runesson i Västra Bolmens Båtklubb.

12. Hemsidan fungerar utan problem.

13. Årsmötet bestämdes bli på Tallklinten torsdagen den 15:e mars.

14. Ordet fritt. Inget ytterligare framkom.

15. Mötet avslutades med fika.

 

 

       Justeras:_________________

                     Mats Rubin

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

07.12 | 12:32

Hej!

Jag undrar samma sak som Anneli. Är det möjligt att köpa djupkarten (norra och södra delen) över Bolmen?

Hälsningar,
Clemens

...
04.11 | 14:30

Hej!
Jag undrar om det går att köpa djupkartan över Bolmen.
Med vänlig hälsning
Anneli

...
11.08 | 18:52

Hej
Vi funderar på att söka båtplats i Bolmen för en Flipper 525 HT. (ev. en 620 HT 2019) Var i Bolmen finns dessa båtplatser, och hur är möjligheterna att hyra

...
01.03 | 21:52

Jag vill tacka alla för årsmötet 25 febr-14. Vilken god stadga, ordning, reda och glädje som finns i klubben. /Lars-Roland Svensson, ny medlem, plats 16.

...
Du gillar den här sidan